Dette portrettet er fra Ytre Namdal skole i Nord-Trøndelag.