Dette portrettet er fra Verdal skole i Nord-Trøndelag.