Dette portrettet er fra Steinkjær skole i Nord-Trøndelag.