Om kunstverkstedet, video fra NRK 13.01.2020 da vi var på Greveskogen skole.

“Et blikk på hverandre” er et kunstverksted og kunstproduksjon med lyder og bilder for barn og unge med behov for tilrettelegging.

Loading...

Hvordan ser andre på oss – hva er det viktigste våre venner vil fremheve når de skal beskrive oss? Hvem er vi, egentlig? Hvilken del av oss definerer oss som mennesker? Er det armen eller beinet vårt, hjernen, rullestolen eller mobilen? Og hvordan oppfatter andre oss? Dette er utgangspunktet for vårt portrettverksted.

Prosjektets innhold:

Kunstverkstedet består av enkelt forarbeid for skolene, to skoledager med oss på besøk og fremvisning av kunstproduksjonene for publikum og medvirkende. Har dere spørsmål etter å ha lest om Et blikk på hverandre, finner dere kontaktinformasjon under menyvalget «Kontakt» her på nettsiden.

En forutsetning for å være med i prosjektet er at elever/foresatte skriver under på et samtykkeskjema slik at vi kan bruke materialet i kunstnerisk og redaksjonell sammenheng. Dette skjemaet kan lastes ned under menyvalget «For skolene» her på nettsiden og må underskrives av foresatte før vi kommer til skolen.

Elever som blir portrettert
Loading...

Vi veileder og bidrar når barn og unge skal portrettere hverandre med fotografi og lydlandskap. Hver deltaker skal portrettere og portretteres, resultatet blir en videoproduksjon med lydlandskap og stillbilder på ca. 1-3 minutt. Ved endt arbeid vises alle produksjoner for medvirkende og publikum. Alle portrettene vi har laget ligger under menyvalget «Portretter» her på nettsiden.

Kobling til læreplanverket:

Slik vi tolker læreplanverket er portrettarbeidet vårt godt knyttet til flere av punktene i læreplanverkets overordnete del, spesielt:
• Punkt 1.1: Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes.
• Punkt 1.4: Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.
• Punkt 2.1: Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi.
• Punkt 3.2: Skolen må gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres forutsetninger.

Elever som blir portrettert
Elev som blir portrettert

Utstilling:

«Et blikk på hverandre» hjelper barn og unge med å se seg selv og andre med nye øyne. Kanskje like viktig er det at prosjektet kan vise omverdenen en gruppe barn og unge som fortjener mer oppmerksomhet. Fremover vil vi videreutvikle portrettene til en nasjonal vandreutstilling. Utstillingen vil inneholde fotografier, videoportretter, lydinstallasjoner, samt vibrasjonslyd og 3D-installasjoner for døve og blinde.

Prosjektets formål og bakgrunn:

I 2013 fikk vi utviklingsstøtte av Kulturrådets initiativ INK2013, organisert gjennom SEANSE – Senter for kunstproduksjon. «Et blikk på hverandre» er utviklet med god hjelp og inspirasjon fra mennesker med bred erfaring fra Den kulturelle skolesekken og kunstproduksjoner generelt. Til gjengjeld har vi bidratt med våre erfaringer tilbake til Kulturrådet – og til forskning ved NTNU. I 2014 fikk vi et nytt stipend fra Kulturrådet for å tilpasse prosjektet for døvblinde med 3D-printede portretter og vibrasjonslyd. Pilotprosjektet gjennomførte vi høsten 2017.

Vi tror dette prosjektet har stor samfunnsverdi. Først og fremst fordi vi inkluderer barn og unge med behov for tilrettelegging direkte i en kunstnerisk produksjon, deretter fordi vi presenterer resultatet for allmennheten, og de fortjener å få en stemme i det kulturelle Norge. De bør få en seriøs anledning til å vise hvem de er. Vi tror at prosjektet vårt vil kunne hjelpe denne gruppen av unge i å vise seg frem på en nær og ærlig måte, i en form som vil kunne virke overraskende og sterkt på publikum.

Loading...

Vi gleder oss til å samarbeide med dere!