Dette portrettet er fra Ullevålsveien skole i Oslo.