Dette portrettet er fra Samisk videregående skole og reindriftskole (Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla) i Kautokeino.