Dette portrettet er fra Nordkapp skole i Finnmark.