Dette portrettet er fra Hammerfest skole i Finnmark.