Dette portrettet er fra Nore Neset skole i Hordaland.