Dette var det første portrettet vi laget som et ledd i utviklingen av kunstverkstedet i 2013.