Dette portrettet er fra Ytre Namdal skole i Trøndelag.