Dette portrettet er av Vanja fra Ølen skole i Rogaland.