Dette portrettet er fra Randaberg skole i Rogaland.