Dette portrettet er fra Krossen skole i Kristiansand.