Dette portrettet er fra Charlottenlund skole i Trøndelag.