Dette portrettet er av Bjørnar fra Ølen skole i Rogaland.